perskelti

perskelti
pérskelti tr. K; SD324, H, R330, N, Sut, M 1. skeliant perdalyti: Perskeltas SD320. Párskelti medį J. Vinkšną reik skaldyti į rinkį – párskelti negal Ms. Pagalys su šaka, nepérskelia, keikias Klt. Perkūnija y[ra] trenkusi – į kelius šmotus y[ra] tatai párskeltas tas ąžuolas Jdr. Pagalį parpjauni par pusę ir párskeli Krm. Lazdyną nukerta i daugiau párskelia LKT218(Bsg). Reikia perskelt kairioja gyvulio ausis ir tuo krauju patrint gyvulio panosė LTR(Kp). Giliai įvarytas kylys perskėlė medį P.Cvir. Pyko [Laurynas], kam ugnį kuria ne perskeltu, o visu degtuku J.Balt. Vagiu perskeliu ką SD93. Ir tur jo sparnus perrėžti (perskelti), o nenulaužyti BB3Moz1,17. | Pérskelti atomą NdŽ. ^ Našlaičių ašaros akmenį perskelia LTR(Ut). | refl. K.supjaustyti: Kai verdi, tai reikia pérskelt bulbos Sdk.NdŽ susidėti iš kelių dalių, būti nevientisam: Kanopa perskelta SD105. Perskeltus nagus tur R330. Dėl ko blezdingos uodega parskelta? S.Dauk. | Vis, kas nagus perskel (kieno nagai perskelti) ir grumul tarp žvėrų, tatai valgykiat BB3Moz11,3. 2. perskirti, perdalyti: Didelius pėdus pusiau párskėlė Kv. | Sklypą perskelsim pusiau J.Balt. Ir perskėlei marius po veidu jų, teip jog perėjo viduriu marių sausomis ChNe9,11. | Spalio revoliucija perskėlė visą pasaulį į dvi sistemas: kapitalizmo sistemą ir socializmo sistemą (sov.) . | refl.: Alyvų kalnas pusiau persiskels BBZak14,4. 3. Šts pasiūti su įkirpimu, su skeltuku: Užpakaly paltukas parskéltas Pn. Anims reikės pasiūdinti šarkus parskeltoms subinėms LTR(Krt). 4. 1, Klt šnek. pradaužti, pramušti: Ne šventoji nė aš tesu – galiu párskelti tau kramę Trk. Parskė́lė galvą, ir tiek Pc. Pérskelta buvo ranka Smal. | refl. tr. 1: Kame jūs tą kaktą párskėlę[si]? LKT58(Lkž). Mama irgi būtų atvažiavusi, bet yra pársiskėlusi lūpą Trk. ^ Jau ką pas tetą tu gausi, – akmenio galvai pérsiskelt negautai Krok. \ skelti; antskelti; apskelti; atskelti; įskelti; išskelti; nuskelti; paskelti; perskelti; praskelti; priskelti; razskelti; suskelti; užskelti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • perskelti — pérskelti vksm. Perkūnas treñkė ir pérskėlė tą̃ ąžuolą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • perrėžti — 1 perrėžti 1. tr. SD326, Sut, K perpjauti, perkirpti, perdrėksti į dvi dalis: Parrėžiau pusiau skūrą J. Parplėšė visą kulšę i batą parrėžė [šernas su iltimis] Vdk. ║ perdalyti, perskelti: Ir jis perrėžė vis pusiau BB1Moz15,10. Ir tur jo sparnus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perskėlimas — sm. (1) 1. Sut → perskelti 1: Vaismedžio perskėlimo nuo šakų iki šaknies kaklelio metodas yra geras rš. 2. įskelta vieta: Į tą [lazdyno] parskėlimą, kai ta gyvatė pakelia galvą, tai suspaudžia i pagauna LKT218(Bsg). 3. NdŽ įkirpimas, skeltukas. 4 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • razskelti — ×razskelti, ràzskelia, razskėlė (hibr.) tr. 1. perskelti: Prie kamliui pagalys sunku razskelt Dglš. Grauzmas akmenį razskėlė Aps. 2. susimušti, susidaužti: Lėkdamas paslydavo ir galvą razskėlė GrvT94. skelti; antskelti; apskelti; atskelti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antskelti — antskelti, añtskelia, antskėlė (ž.) tr. Š užmesti, privirinti plieną (ppr. ašmenims): Nuvežk plūgą į kalvę – lai añtskelia noragą Skd. Antskelk mun ekėtes J.Jabl(Als). Antskelti kirvį Jn(Kv). Noragus, kirvį su plienu antskėliau J. ◊ šìrdį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskelti — apskelti, àpskelia, apskėlė tr. skeliant, žiebiant apsukti aplink ką: Reik galvą apskelti su skiltuvu nu ugnies lekančiosios Lnk. Ir smilkė, ir laumės žolių supešusi iš patvorių padėdavo po priegalvėliu; senajai Šimkuvienei leido anglis sumesti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • arkliadantis — 1 arkliadañtis sm. (2) [K] 1. Ps medis ar šiaip kas rupus ir kietas: Šitas arkliadañtis (kietas, raudonas pušies ar eglės gabalas) ne tau perskelti Šil. 2. Vb bot. rūgštynė, arkliarūgštis (Rumex): Parink arkliadañčių vaistam Ob. Arkliadančiùs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atskelti — atskelti, àtskelia, atskėlė Š, BŽ79; SD1108, Q12, R, N, M, L 1. tr. Ps skeliant atidalyti, atplėšti: Atskelk skalą nuo skalinio J. Lentos kraštas atskeltas DŽ1. Atskelk pagaliuką, bus purvui nukrapštyt Sb. Vieną pliauskę atskėlė Pb. Vienai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daugkart — daugkar̃t adv. daug kartų: Daugkar̃t buvau juos susitikęs Dkšt. Kraujininko lapai daugkart perskelti rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daužtelėti — daũžtelėti, ėja, ėjo intr., tr. Slnt kiek suduoti: Daužtelėk dar kartą, gal įlįs kaip nors Vkš. Akmuo, vienas kitu daužtelėjus, nesunku yra perskelti J.Jabl …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”